INFO VALPER

Vi har dessverre ingen valper tilgjengelige før tidligst høst/vinter i 2022.